Charles Explorer logo
🇨🇿

Rakovina děložního hrdla

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Karcinom děložníha hrdla, diagnostika gynekologicky zhoubných nádorů, terapie, léčba.

Klíčová slova