Charles Explorer logo
🇨🇿

Význam určování intra-akrosomálních proteinů a protilátek proti spermiím v lidské reprodukci

Publikace na 1. lékařská fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Kvantitativní hodnocení intra-akrosomálních proteinů a sledování spermaglutinačních protilátek patří mezi významné ukazatele stavu lidských spermií a plodnosti muže.

Klíčová slova