Charles Explorer logo
🇨🇿

Domácí oxygenoterapie pro děti s chronickou plicní nemocí

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Autoři podrobně popisují způsob a význam provádění oxygenoterapie (OT) v domácích podmínkách, ověřený na vlastním souboru 14 dětí. Domácí OT významně zkracuje délku hospitalizace.