Charles Explorer logo
🇬🇧

alfa-naftoflavon jako modelový ligand aktivního centra cytochromu P450 CYP3A4 a CYP3A6

Publication at Faculty of Science |
2001

Abstract

Alpha-naphthoflavon je modulátorem CYP3A. Prezentované výsledky signalizují mikroheterogenitu domén aktivního centra CYP3A4 vázající různé substráty či ligandy, která resultuje z jejich konformační flexibility.