Charles Explorer logo
🇨🇿

Cystický hypersekretorický karcinom: vzácná a potenciálně agresivní varianta intraduktálního karcinomu prsu

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Přehled klinicko-patologických nálezů u 5 pacientek s cystickým hypersekretorickým karcinomem prsu.

Klíčová slova