Charles Explorer logo
🇨🇿

Follicular dendritic cell sarcoma of the pharyngeal region: Histologic, cytologic, immunohistochemical, and ultrastructural study of three cases

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Follicular dendritic cell sarcoma is a tumor of recent description and characterization.