Charles Explorer logo
🇨🇿

Přehled základní anatomie a fyziologie

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Přehled základní anatomie a fyziologie nervového systému jako úvodní kapitola monografie Klinická neurologie - část obecná pro postgraduální výuku neurologů.