Charles Explorer logo
🇨🇿

Taxonomický a nozologický přehled kvasinkových a vláknitých hub uplatňujících se v mykopatologii

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Je podán přehled taxonomie kvasinkových a vláknitých hub podle současných taxonomických kritérií. U jednotlivých druhů jsou uvedena onemocnění, která mohou vyvolávat.