Charles Explorer logo
🇨🇿

Komentář ke dvěma článkům o diagnostice a terapii migrény

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Migréna je častou epizodickou primární bolestí hlavy. Přesto je stále nedostatečně diagnostikována i léčena.

Je zdůrazněno správně diferencovat migrénu od jiných typů bolestí hlavy a zvolit správný typ terapie.