Charles Explorer logo
🇨🇿

Revision of the Palaearctic species of the Hilara abdominalis-group (Diptera: Empididae)

Publikace na Přírodovědecká fakulta |
2001

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Monograph on the West Palaearctic Hilara (Diptera: Empididae) species