Charles Explorer logo
🇨🇿

Měnící se tvář našich 'Univerzit třetího věku'

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Zájem o medicínské problémy v průběhu totalitního režimu se změnil v zájem o moderní informační metody .