Charles Explorer logo
🇨🇿

Nádory ledvin a močového měchýře u nemocných v dialyzačním léčení

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Karcinom ledviny byl nejčastější malignitou u dialyzovaných nemocných. Diskutovány rizikové faktory.

Klíčová slova