Charles Explorer logo
🇨🇿

Vývoj a prevence poruch sluchu z hluku

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Na základě dlouholetého sledování poruch sluchu z hluku jsou stanovena pravidla pro hodnocení sluchových ztrát tak, aby byli zaměstnanci preventivně uchráněni před vznikem těžšího poškození hlukem.

Klíčová slova