Charles Explorer logo
🇨🇿

Towards the explanation of the carcinogenicity of 2-nitroanisole and 2-anisidine

Publikace na Přírodovědecká fakulta |
2001

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

The mechanism of carcinogenicity of 2-nitroanisole and 2-anisidine was estimated by following the binding of these carcinogens after theri metabolic activation