Charles Explorer logo
🇨🇿

Akutní renální selhání u kriticky nemocných a možnosti jeho léčení

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Kapitola popisuje nové pohledy patofyziologii akutního selhání ledvin a možnosti léčby.