Charles Explorer logo
🇨🇿

Náhlé příhody břišní

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Kapitola popisující náhlé příhody břišní u kriticky nemocných: perforace GIT, střevní ischémie, akalkulozní cholecystitis, akutní pankreatitis, diagnostika, léčba.