Charles Explorer logo
🇨🇿

Vybrané charakteristiky primární zdravotní péče o starší občany

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Hlavním důvodem návštěvy u praktického lékaře byl předpis léků a kontrolní vyšetření (u 57% osob), akutní onemocnění (15%) a zhoršení zdravotního stavu (11%).