Charles Explorer logo
🇨🇿

Nealkoholická rizika alkoholických nápojů

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Alkoholické nápoje jsou potenciálním zdrojem četných zdravotních rizik.