Charles Explorer logo
🇨🇿

Úrazy stálých zubů a možnosti jejich ošetření (Poranění tvrdých zubních tkání a zubní dřeně)

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Autoři uvádějí přehled poranění tvrdých zbních tkání a zubní dřeně a možnosti jejich ošetření.