Charles Explorer logo
🇨🇿

Vnitřní granulom - dva netradiční případy

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Autoři popisují dva netradiční případy vnitřního granulomu. Velice zajímavým aspektem je dokumentovaný vývoj patogeneze bez léčebného zásahu.

Klíčová slova