Charles Explorer logo
🇨🇿

Empirická antimikrobiální léčba u těžkých infekcí

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Význam a zásady adekvátní empirické antibiotické léčby u těžkých infekcí, volba vhodného antibiotika a koncept deeskalační strategie antibiotické léčby.