Charles Explorer logo
🇨🇿

Kardiovaskulární riziko metabolického syndromu a možnosti jeho léčebného ovlivnění

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Metabolický syndrom představuje obzvláště nebezpečné seskupení několika kardiovaskulárních rizikových faktorů, pokrývajících v celé šíři etiologií vaskulárních chorob