Charles Explorer logo
🇨🇿

Fotoafinitní značení - metoda studia proteinů

Publikace na Přírodovědecká fakulta |
2001

Abstrakt

Přehledný článek o vlastnostech a použití fotoafinitních sond pro studium struktury a funkce proteinů