Charles Explorer logo
🇨🇿

The importance of measuring intraabdominal pressure in cases of severe acute pancreatitis

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2005

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Evaluating the importance of intraabdominal pressure measurement in cases of severe acute pancreatitis and its use in determining indication for surgery.

Klíčová slova