Charles Explorer logo
🇨🇿

Poranění žlučových cest při cholecystektomii

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2005

Abstrakt

Autoři prezentují soubor 11 nemocných, kteří byli od 1.1.2000 do 1.9.2004 léčeni na chirurgické klinice FN v Plzni pro poranění žlučových cest při cholecystektomii.

Klíčová slova