Charles Explorer logo
🇨🇿

Selhání vakcinace proti Haemophilus influenzae typu b

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2005

Abstrakt

Kazuistika dítěte řádně očkovaného proti Haemophilus infl. typ b, které onemocnělo hemofilovou meningitidou. Příčinou selhání účinnosti vakcinace byla zřejmě hypoimunoglobulinemie IgA a IgG.