Charles Explorer logo
🇨🇿

Mykofenolát mofetil v léčbě vybraných kožních nemocí

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2005

Abstrakt

Popsali jsme naše zkušenosti s dlouhodobým podáváním mykofenolátu u pacientů s epidermolysis bullosa acquisita, se systémovým lupus erythematosus a s generalizovanou chronickou psoriázou, u kterých terapie mykofenolátem navodila remisi onemocnění.

Klíčová slova