Charles Explorer logo
🇨🇿

Demografický vývoj v České republice - vliv na perspektivu rodinné péče o dlouhodobě nemocné a seniory

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2005

Abstrakt

Práce prezentuje význam demografických změn a změn v sociologii rodiny na péči o osoby vyššího věku a její zabezpečení. Zhodnocuje dopad těchto změn na sociální a ekonomické proměny ve společnosti.