Charles Explorer logo
🇨🇿

Rotavirus jako nejčastější původce průjmů u dětí

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2005

Abstrakt

Přehled současných znalostí o etiologii infekčních průjmových onemocnění se zaměřením na rotaviry jako nejčastější původce. Upozorňuje na nebezpečí nozokomiálních rotavirových nákaz.

Shrnuta diagnostická a léčebná opatření.