Charles Explorer logo
🇨🇿

Tissue factor, its inhibitor, and the thrombogenicity of two new synthetic membranes

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2005

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

The comparison of thrombogenity and hemostasis activation parametres between two new high-flux synthetic membranes.