Charles Explorer logo
🇬🇧

Kostelecká, Y. (2013): Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika.

Publication at Faculty of Education |
2014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Stoupající počet imigrantů setrvávajících na území České republiky je dlouhodobým trendem, a proto je více než přínosné, že se stále více odborníků věnuje problematice integrace cizinců do české společnosti a neopomíjí ani tak podstatnou součást tohoto fenoménu, jako je zařazení dětí, jejichž mateřským jazykem není čeština, do českého školského systému. Autoři knihy Žáci-cizinci v základních školách se věnují právě této problematice.