Charles Explorer logo
🇬🇧

Anatomie pro bakalářský studijní program - Fyzioterapie. II. díl

Publication at Third Faculty of Medicine |
2012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Nové vydání dvoudílného učebního textu Anatomie hybnosti (Karolinum 1998). Text je určen pro dvousemestrální výuku na 3. lékařské fakultě UK.

Předkládaný první díl popisuje strukturu a funkci pohybového aparátu. Obsahem druhého dílu jsou zbývající tělní systémy.

Učebnice je určena posluchačům bakalářského oboru fyzioterapie, dalším bakalářským programům 3. LF UK a studujícím vyšších odborných škol obdobného zaměření.