Charles Explorer logo
🇬🇧

Kapitola 8 - Plicní embolie, plicní hypertenze, cor pulmonale

Publication |
2017

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Základní informace o roli scintigrafie u pacientů s hlubokou žilní trombózou a embolií do plicnice. Třetí aktualizované vydání knihy, jejíž předchozí vydání lze nalézt na pracovním stole mnoha kardiologů v České republice.

Od druhého vydání uplynulo 5 let, což v tak dynamickém oboru, jakým je kardiologie, znamená nezbytnost radikální aktualizace informací. Další zásadní motivací pro přípravu třetího vydání je ovšem také fakt, že kniha je již delší dobu beznadějně rozebraná.

Navíc dnes není pochyb o tom, že i v době elektronických a internetových učebnic je tištěná kniha stále optimálním zdrojem informací a těžištěm výuky, nemluvě o hledisku estetickém. Monografie je i v tomto vydání rozdělena do základních 11 klinických oddílů pokrývajících prakticky celou kardiologii, úvodní oddíl obsahuje souhrny pro každodenní kardiologickou praxi, včetně přístupu k nemocnému a rozhodovacích procesů v kardiologii.

Na publikaci se podílela řada nejpřednějších českých kardiologů a podává logicky uspořádaný přehled nejdůležitějších a zcela aktualizovaných praktických znalostí z oblasti celé kardiologie a angiologie. Tento obor dnes představuje obrovský objem faktů - velkou předností knihy je to, že se autorům podařilo velmi racionálně vše uspořádat do jednodílné publikace s velkým množstvím přehledných grafů, tabulek a obrázků.

První i druhé vydání knihy Klinická kardiologie bylo Českou kardiologickou společností zařazeno do seznamu doporučené literatury pro kardiologickou atestaci.