Charles Explorer logo
🇬🇧

Kompletní odpověď primárního tumoru a regionální lymfadenopatie po léčbě panitumumabem pacientky s generalizovaným adenokarcinomem rekta

Publication at Faculty of Physical Education and Sport, First Faculty of Medicine |
2018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Naše kazuistika ukazuje pacientku s karcinomem rekta, který byl v době diagnózy diseminovaný do spádových lymfatických uzlin a jater. Vstupní rozsah onemocnění nebyl operabilní.