Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexikon operačních výkonů

Publication at Third Faculty of Medicine, First Faculty of Medicine, Second Faculty of Medicine |
2018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Operační léčba je základní součástí terapie v řadě oborů současné medicíny. Úspěchy chirurgických oborů jsou do značné míry podmíněny velkou specializací, která je dnes jedním z nejvýraznějších rysů moderní medicíny. Obsáhnout kompletně velký obor již dnes není v silách jednotlivce a vznikají tak subspecializace.

Nutnou daní za specializaci je však ztráta všeobecných znalostí i určité univerzality lékařské profese obecně. Také z těchto důvodů vznikl Lexikon operačních výkonů.

Cílem předkládané encyklopedicky pojaté publikace je podat stručnou, přesto co možná nejúplnější informaci o nejčastěji prováděných operacích všech hlavních operačních oborů. Kniha je určena široké lékařské veřejnosti - napříč teoretickými i klinickými obory - tedy internistům, anesteziologům, praktickým lékařům a v neposlední řadě také lékařům operačních oborů.