Charles Explorer logo
🇬🇧

Report from the 19th Fetal Medicine Conference, Prague, January 2019

Publication at First Faculty of Medicine |
2019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Dne 18. ledna 2019 proběhl již 19. ročník konference fetální medicíny v Praze v kongresovém sále nemocnice Na Homolce. Letos vedle tradičních přednášejících byla bohatá účast zahraničních řečníků, prof.

Christoph Brezinka z Innsbrucku, profesor Christian Göbl z Vídně a profesor Karel Maršál z Lundu. Historicky nepočítáme naše slovenské přátele za "zahraniční" účastníky, ale velmi si jejich účasti vážíme.

Přednášel Vlado Ferianec, Erik Dosedla, Gabriel Minárik, Tomáš Szemes a další.