Charles Explorer logo
🇨🇿

Digitální restaurování filmu Démanty noci

Publikace

Abstrakt

Text, který je součástí bookletu Blu-ray s filmem Démanty noci, popisuje proces jeho digitalního restaurování. Součástí výstupu je rovněž videorozhovor o digitálním restaurování filmu, zařazený mezi bonusové materiály.