Charles Explorer logo
🇬🇧

Recenze: Werner Hofmann: Die Schönheit ist eine Linie, München 2013

Publication at Faculty of Arts |
2016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Recenze knihy předního německojazyčného historika umění. Kritické vyrovnání se s recenzovanou knihou.