Charles Explorer logo
🇬🇧

Radmila Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti: víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace

Publication at Faculty of Arts |
2018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Recenze knihy v odborném časopise. Kniha: Radmila Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti: víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace.