Charles Explorer logo
🇬🇧

Léčba CHOPN

Publication at First Faculty of Medicine |
2020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Chronická obstrukční plicní nemoc je závažné onemocnění plic, u kterého je nutná časná a dlouhodobá léčba, která má za úkol snižovat tíži onemocnění. Důležitá je spolupráce plicního lékaře s pacientem, individuální terapie dle tíže onemocnění a především zanechat kouření.