Charles Explorer logo
🇬🇧

Shrnutí výsledků pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci a návrh do budoucna pro jeho zavedení

Publication at Faculty of Medicine in Hradec Králové, First Faculty of Medicine |
2023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

V tomto článku bychom vám chtěli shrnout výsledky pilotního projektu Časného záchytu onemocnění CHOPN v rizikové populaci, který realizovalo v letech 2018 až 2022 Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP z prostředků evropských sociálních fondů v rámci operačního programu Zaměstnanost.