Charles Explorer logo
🇬🇧

Narratology

Class at Faculty of Arts |
ABO500279

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:

1) Vyprávění jako objekt zájmu strukturální naratologie a post-strukturálních naratologií

2) Naratologie inspirovaná estetickým konceptem atmosféry, naladění a afektu

3) Kulturální naratologie

4) Mediální naratologie

5) Kognitivní naratologie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášky je nabídnout základní koncepty naratologie v její soudobé, post-strukturální podobě. Výklad problematiky předpokládá obeznámenost se základní literaturou z oblasti strukturální naratologie (Rimmon-Kenanová, Chatman, Kubíček ad.; k těmto textům se ale bude spíše odkazovat, a ne jejich obsah uceleně zprostředkovávat).

Jádrem přednášky je výklad jednotlivých naratologií, sledovaných jak z hlediska teoretického uchopování vyprávění a tvorby svébytného pojmového aparátu, tak i z hlediska využitelnosti při interpretaci konkrétních literárních a dalších narativních textů.

Study programmes