Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Czech Language System – Seminar

Class at Faculty of Arts |
ABO700733

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.-2. Ide., bsl. a psl. východisko: základní změny a jejich kontinuanty v dnešních jazycích 3.-5. Fonologický vývoj češtiny v návaznosti na dědictví psl. 6.-8. Morfologický vývoj slovesa 9.-10. Morfologický vývoj substantiva 11.-12. Morfologický vývoj dalších ohebných slovních druhů

Základem seminární výuky jsou staročeské texty a cvičení zaměřená na jednotlivé jevy.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář v návaznosti na přednášku ze zimního semestru procvičuje na textech a cvičeních jevy z historického vývoje praslovanštiny a češtiny ve vzájemné souvislosti, zejména fonologii a morfologii slovesa a jména.