Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading fast and reading slow

Class at Faculty of Arts |
ABO700793

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní aktivity:  

Studium odborné literatury. 

Výběr textu, jeho zpracování pro potřeby výuky zaměřené na rozvoj pomalého čtení, realizace modelové vyučovací hodiny, následná diskuse. 

Aktivní sledování prezentací na semináři, účast v diskusích. 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Semináře je zaměřen: a) na seznámení s Kahnemanovou teorií dvojího myšlení, rychlého a pomalého, b) návazně na seznámení s nově rozpracovávanou teorií dvojího čtení, rychlého a pomalého (resp. intuitivního a reflektujícího), c) hledání možností jejího promítnutí do praktické výuky.

Jádrem práce v semináři bude (po teoretickém úvodu) příprava krátké modelové hodiny zaměřené na rozvoj pomalého čtení, tedy výběr vhodného textu pro výuku, jeho zpracování a příprava výuky, její realizace, následná společná diskuse.