Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign Language - Culture, Identity [3rd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100104

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

KURZ ZNAKOVÝ JAZYK 3A A 3B (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA) Vyučující: Milena Čiháková (3A), Petr Vysuček - od prosince 2009 Lenka Wiesnerová (3B) V průběhu studia tohoto kurzu se student seznámí se závažnějšími problémy komunikace Neslyšících, osvojí si složitější lexikální a gramatické konstrukce z českého znakového jazyka i způsoby jeho užívání. Důraz bude kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení složitější znakové zásoby a specifických gramatických rysů českého znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa apod.). Výuka bude založena na osmi tématech, ve kterých se budou procvičovat gramatická pravidla českého znakového jazyka, zaměříme se na procvičování zpětné vazby, zdůrazníme úlohu mimiky v českém znakovém jazyce, povedeme rozhovory s Neslyšícími na nejrůznější témata z běžného života, student bude schopen vyprávění souvislého příběhu v českém znakovém jazyce a současně rozumění delšímu projevu v českém znakovém jazyce. Dvakrát nebo třikrát za semestr bude natočen videozáznam projevu každého studenta, dvakrát nebo třikrát za semestr se procvičovat porozumění projevu neslyšících z videozáznamu, rozšiřování slovní zásoby, prstové abecedy, aktivní znalost nejběžnějších specifických znaků. Témata:

1. Moje povolání a situace v práci,

2. Úřad, banka, policie, soud,

3. Dobré a špatné životní zážitky,

4. Olympiáda letní i zimní, sport Neslyšících,

5. Cestovní kancelář, dovolená u moře a na horách,

6. ZOO, Safari, Zvířata v přírodě,

7. Svět, kultura, cizí státy, politika. KURZ ZJ ? KULTURA , IDENTITA 3 (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK) Vyučující: Petr Vysuček

1. Identita a svébytnost Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny.

2. Postavení neslyšících v české společnosti.Vnímání neslyšících většinovou společností ve světovém kontextu.

3. Tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě.

4. Pojetí profesionálního tlumočníka a spolupráce s ním.

5. Etický kodex tlumočníka.

6. Zákon o znakové řeči č.158/98 Sb.a možnost jeho uplatnění v praxi.

7. Různé přístupy k osobám s různou ztrátou sluchu. Jejich různé potřeby a požadavky.

8. Pravidla a společenské normy Neslyšících ve srovnání s normami slyšících.

9. Jazyk, kultura, tradice a zvyky Neslyšících.

10. Hodnotový žebříček českých Neslyšících.

11. Problémy Neslyšící v různých životních obdobích.

12. Různé formy dorozumívacích strategií sluchově postižených.

13. Specifické rozdíly v neverbální komunikaci u slyšících a neslyšících lidí.

14. Přístupy většinové společnosti k neslyšícím lidem.

15. Diskuse o tématech respektující potřeby a hlubší zájem samotných studentů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zvýšení a upevnění jazykové kompetence v ČZJ: náročnější gramatické struktury v ČZJ (studenti, jejichž prvním jazykem je čeština); kultivovanost projevu v ČZJ (studenti, jejichž prvním jazykem je ČZJ).