Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical course of Persian II

Class at Faculty of Arts |
ARB500018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předpokládaný průběh výuky v ZS:

1. Překladové cvičení: novinový článek se zaměřením na politiku

2. Gramatické cvičení: rozšíření optativu a vokativu v perštině

3. Konverzační téma: volební systém v Íránu

4.  Terminologie se zaměřením na sociologické téma

5. Překladové cvičení: akademický proslov a přednáška

6. Gramatické cvičení: užití slov arabského původu

7. Konverzační téma: íránské tradice a náboženské svátky

8. Publicistická terminologie

9. Překladové cvičení: architektonické památky Íránu

10. Terminologie se zaměřením na filozofii

11. Četba odborného textu z literárněvědného prostředí

12. Konverzační téma: turistický ruch v Íránu

13. Opakování a shrnutí učiva. Závěrečný test.   Předpokládaný průběh výuky v LS:

1.       Gramatické cvičení: rozšíření kausativních sloves

2.       Překladové cvičení: sportovní tématika

3.       Konverzační téma: obliba poezie v Íránu

4.       Terminologie se zaměřením na ekonomické téma

5.       Gramatické cvičení: podmínkové věty

6.       Překladové cvičení: menšiny v Íránu

7.       Konverzační téma: sňatky a rozvody v Íránu

8.       Gramatické cvičení: přídavná jména

9.       Překladové cvičení: ekologie

10.    Konverzační téma: náboženství

11.    Terminologie se zaměřením na akademické prostředí

12.    Gramatické cvičení: rozšíření zdvořilostních forem

13.    Opakování a shrnutí učiva. Závěrečný test

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je praktická průprava jazykové vybavenosti posluchačů a prohloubení jejich dosavadních znalostí perské gramatiky. Složitější gramatické jevy budou představovány v rámci jednotlivých tematických okruhů vhodných k procvičování překladatelských schopností posluchačů.

Studenti budou na hodinách nacvičovat překládání z češtiny do perštiny a naopak a konverzovat na dané téma. Seminář se rovněž zaměří na rozvoj odborných komunikativních dovedností, psaní odborných textů, rozvíjení tematické slovní zásoby a upevňování obtížnějších syntaktických jevů.