Charles Explorer logo
🇬🇧

Völuspá - A Commented Reading

Class at Faculty of Arts |
ARL100258

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

6.3

Úvodní hodina. Recitace Völuspá a představení koncepce semináře. 13.3.

Diskuze nad přečtenými sekcemi I. a II. úvodu ke komentáři od Ursuly Dronke. 20.3.

Dokončení diskuze nad úvodem ke komentáři.

Zahájení komentované četby:

První dvě strofy budeme číst všichni společně, čili si všichni projděte komentář k nim. Následující sekci jsme přiřknuli Jirkovi Dyndovi in absentia, protože se ukázalo že to vychází průměrně tak dvě sekce na osobu, přičemž kosmogonické drama je případným soustem pro badatele formátu JD, kterýžto se jinak v rámci své nezdravé skromnosti hodlal krčit jen mezi trpaslíky :) Komentář k této druhé sekci si také projděte. Budeme číst zhruba v rytmu polostrofa na osobu, přičemž u prvních dvou strof budu roli záchranného komentátora hrát já a u druhé sekce Jirka. Je možné, že druhou sekci nedočteme, nebo jen ledva začneme, ale raději ji mějte připravenou.   

Mezi soubory zde v SISu lze nalézt rozpis lidí k úryvkům. Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že je potřeba mít víceméně dva úryvky na jednoho člověka, dorozdělil jsem rovnou i zbytek a to tak, že jsem lidem, kteří měli vybrán jen jeden úsek dovybral druhý podle míry jeho příbuznosti a doplňujícnosti (která se může teprve při bližším pohledu ukázat zřetelnou!) k prvnímu, lidem, kterým zůstal jen jeden úryvek, zůstal většinou úryvek dosti hutný (i když ne nutně dlouhý).  

Kdyby všechno šlo ideálně a my přečetli na každé hodině dvě sekce, vychází to takhle:   20.3. -- 1 a 2 27.3 -- 3 a 4   3.4. -- 5 a 6 10.4. -- 7 a 8 17.4. -- 9 a 10 24.4. -- 11 a 12   1.5. -- svátek 8.5. -- svátek 15.5. -- 13 a 14 22.5. -- 15 a 16  

Ale my víme, že to takhle nepůjde, protože občas četbu pozastavíme, abychom se pověnovali nějakému článku a občas nahlédneme do jiné eddické písně, abychom se podívali na paralely. Čili nám nakonec zbude kus nedodělaný, který podle jeho rozsahu pojednáme buďto jednou přetahovací hodinou ve zkouškovém anebo čtecím soustředěním v Prokopském údolí některou sobotu nebo neděli.      27.3.  

Budeme číst od strofy 3 dál až do konce výčtu dvergů. Všichni si přečtou komentář ke strofám. Jirka a Míša si podrobně nastudují své oddíly. Marie a Jirka si připraví prezentace argumentů ze svých článků.   3.4.  

Budeme číst od strofy 17 dál. Všichni si přečtou společný článek a komentář ke strofám. Tereza si připraví prezentaci a podrobně si nastuduje komentář ke svému oddílu.          

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní semináře bude - jak název vystihuje - komentovaná četba nejproslulejší staroseverské mytologické básně, Völuspá, neboli "Vědmina proroctví" či "Vědminy věštby".

Účastnit se mohou všichni zájemci o téma, znalost staroseverštiny není podmínkou. Během četby budeme soustavně nahlížet do staroseverského originálu, ale každé slovo si dostatečně vyložíme a okomentujeme, aby se nakonec v textu orientoval i student jazyka neznalý. Jistá zběhlost ve filologické práci je jistě plusem, nicméně kurs má zároveň za cíl studenty do problematiky filologické práce uvést, takže se neočekávají učenci spadlí z nebe.

Kurs lze zvláště doporučit všem těm - i z řad studentů nižších ročníků - kteří uvažují o tom, či jsou rozhodnuti, se někdy v budoucnu věnovat staroseverské mytologii více než jen zběžně, protože právě kurs tohoto typu zásobí studenta množstvím konkrétních praktických postřehů a know-kow, festovní vlastní zkušeností se zdrojovým textem atd. kteréžto se žádnou obecnou úvodní přednáškou ani seminářem nedají zastoupit/zprostředkovat.

Účastník se nicméně musí připravit na skutečnou práci z hodiny na hodinu, pravidelnou přípravu textu, pravidelnou četbu poměrně obšírného komentáře, občasně četbu relevantních odborných článků atd. Tato seminární práce svým rozsahem může překročit náročnost průměrného semináře.