Charles Explorer logo
🇬🇧

Logotherapeutic Principles in Social Work

Class at Hussite Theological Faculty |
L0077

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

- Logoterapie jako na smysl orientované poradenství.                            

        V. E. Frankl – zakladatel logoterapie a jeho pokračovatelé.                            

- Obraz člověka v logoterapii. Svoboda a odpovědnost, sebetranscendence a sebedistance.                                                                                              

        Smysl v životě a smysl života; zdroje smyslu – orientace na hodnoty.

- Bezesmyslnost a její důsledky.  Naplňování smyslu v čase. Techniky logoterapie.

- Tragická triáda logoterapie – jak se vyrovnat s nepřízní osudu?      

- Indikace logoterapie.  Možnosti užití logoterapeutických principů v pomáhajících profesích.

- Možnosti využití logoterapeutických principů v práci s různými cílovými skupinami.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními logoterapeutickými principy, které reprezentují existenciální pojetí sociální práce. Logoterapie je představena jako moderní poradenská metoda orientovaná na smysluplné směřování v životě člověka, jejíž principy lze aplikovat v různých situacích v profesním i osobním životě.

Studenti jsou seznámeni s konceptem smysluplného života V. E. Frankla a jeho klíčovými pojmy. Dále je představena tragická triáda logoterapie jako možnost jak podpořit klienty v situaci nezměnitelného utrpení, v práci s vinou a jak lze přistupovat k umírajícím a jejich blízkým. V diskusi jsou probrány možnosti využití logoterapeutických principů v práci s různými cílovými skupinami.

Kurz je vhodný pro studenty, kteří již mají praktické zkušenosti v sociální práci. Získané znalosti a dovednosti představují základ pro kompetence při realizaci programů s inkorporovanými logoterapeutickými přístupy ke klientům v sociální práci a pro další vzdělávání.