Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Psychology

Class at Hussite Theological Faculty |
L0643

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V předmětu "Úvod do psychologie" byste měli získat potřebné znalosti v těchto tématech:1) základní pojmy, osobnost

2) různá pojetí vývoje lidské osobnosti. S. Freud, C. G. Jung

3) činitelé psychického vývoje (epigenetika), vztahy mezi tělesnem a duševnem, lidský mozek

4) vědomí, pozornost

5) temperament

6) citový základ osobnosti, empatie, neracionální poznávání

7) motivace

8) vůle

9) schopnosti, vnímání

10) inteligence

11) paměť

12) učení, racionální poznávání, myšlení K PRŮBĚHU VÝUKY: Pokud to půjde, bude výuka probíhat prezenčními přednáškami a společnými diskusemi o tématech. Docházka není povinná, ale velmi doporučuji, abyste se dostavili na první vyučovací hodinu kvůli potřebným informacím. Konzultace budou probíhat prezenčně (čtvrtky v 13-15 hod. v pracovně L-201). Většinu dotazů řešíme během výuky, protože se zpravidla jedná o záležitosti, které se týkají i ostatních studentů (mailem prosím zasílejte dotazy jen výjimečně).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurz je zaměřený teoreticky, má umožnit studentům porozumění základním psychologickým pojmům a osvojení poznatků z disciplín obecné psychologie a psychologie osobnosti. Je přípravou k dalším kurzům z bloku psychologických přednášek v dalších semestrech, jeho absolvování je podmínkou pro realizaci většiny z nich.

Absolvováním tohoto kurzu budete schopni vysvětlit rozdíly mezi základními psychologickými pojmy, pojmenovat souvislosti mezi jednotlivými psychologickými funkcemi a schopnostmi, porovnávat dílčí koncepce i komplexnější teorie různých psychologů a psychologických směrů.