Charles Explorer logo
🇨🇿

Další vědecká činnost

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LDOC29

Anotace

Další vědecká činnost poskytuje studentovi prostor pro získání zkušeností s různými podobami vědecké práce.

Student tím prokazuje svou kompetenci vědecké tvůrčí práce.

V individuálním studijním plánu je tato povinnost obvykle uložena průběžně po dobu trvání standardní doby studia

– přitom platí, že student je povinen minimálně jedenkrát za dobu studia ve standardní době splnit každou z těchto povinností: zveřejnění kritické recenze v odborném periodiku; publikace vědecké studie nebo článku v odborném periodiku nebo kapitoly v odborné monografii nebo odborné monografie; podání grantového projektu; aktivní

účasti na mezinárodní konferenci a publikaci konferenčního příspěvku v odborném recenzovaném sborníku.

Popularizační přednášky a osvětová činnost se nepovažují za povinnost další vědecké činnosti.

Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) po posouzení písemné zprávy studenta o způsobech plnění povinnosti.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.